เกี่ยวกับบริษัท

      บริษัท เอซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสิ้นเปลือง และผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุสาหกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต งานสั่งทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตตามความต้องการของลูกค้า

      ตัวอย่างสินค้าและบริการ เช่น cleanroom consumables , ESD material handling , cleanroom packaging cleanroom stationery , ESD rubber products , ESD Tweezers , ESD Mats , Dispensing Tips Accessories and etc.

นโยบายคุณภาพ

      สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ สู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

      เป็นบริษัทผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าสิ้นเปลืองและผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภารกิจ

1. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการส่งมอบตรงเวลา
3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
4. สร้างความเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง
5. รับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เอซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท / (หนึ่งล้านบาทถ้วน)       
เลขทะเบียนนิติบุคคล : ทะเบียนเลขที่ 0125552001426  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 3033360677  
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30  
รายชื่อผู้บริหาร : คุณบังอร ช่วยชู  
โทรศัพท์ : (66 2) 968-8828 , (66 2) 968-8829,  
แฟกซ์ : (66 2) 968-8168   
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย   
สกุลเงิน : Baht (บาท) , USD (ดอลล่าร์สหรัฐ)  
ธนาคาร :    
  - ชื่อบัญชี : บริษัท เอซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  - ที่อยู่บริษัท : 23 ซอยติวานนท์ 3 แยก 23 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
    จังหวัดนนทบุรี 11000.
  - โทรศัพท์ :  (66 2) 968-8828 , (66 2) 968-8829
  - แฟกซ์์ :  (66 2) 968-8168
  - ชื่อธนาคาร :  ธนาคารกสิกรไทย
  - สาขา :  เมืองทองธานี
  - ประเภทบัญชี :  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  - ที่อยู่ธนาคาร :  101-101/1-2 หมู่ 3 No.E9-E11 ถนนป๊อปปูล่า
    ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
    Tel : (66 2) 980-6055-9 , Fax : (66 2) 980-6060
  - Ruting No. : 021000021
  - Swift Code :  KASITHBK
  - เลขบัญชีธนาคาร : 483-2-15554-9
     
Customer Ref.