Cleanroom Garment

ชุดคลีนรูมสม็อค / หมวกคลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิต

• ผ้า โพลีเอสเตอร์ ไม่เป็นขุย ผสมเส้นใยคาร์บอนนำไฟฟ้า ลายตรง และลายตาราง
• ออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องปลอดเชื้อ , ห้องคลีนรูม  และพื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิต
• ปักชื่อบริษัทได้ตามความต้องการ

‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎

ชุดคลีนรูมจั๊มสูท / คลีนรูมแจ็คเก็ต ป้องกันไฟฟ้าสถิต

• ผ้า โพลีเอสเตอร์ ไม่เป็นขุย ผสมเส้นใยคาร์บอนนำไฟฟ้า ลายตรง และลายตาราง
• ออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องปลอดเชื้อ , ห้องคลีนรูม  และพื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิต
• ปักชื่อบริษัทได้ตามความต้องการ

‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎

ริบบิ้นนำไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต

Conductive Ribbon RB-010G1

 • ความกว้าง 10 มิลลิเมตร  +/- 1 มิลลิเมตร
 • ค่าความต้านทานพื้นผิว 103 – 105 Ohm/Square
 • สี : เทา

Static Dissipative Ribbon RB-409E

 • ความกว้าง 10 มิลลิเมตร  +/- 1 มิลลิเมตร
 • ค่าความต้านทานพื้นผิว 105 – 107 Ohm/Square
 • สี : เทา

Conductive Ribbon R-0725-F02-RT

 • ความกว้าง 6 มิลลิเมตร  +/- 1 มิลลิเมตร
 • ค่าความต้านทานพื้นผิว 103 – 105 Ohm/Square
 • สี : พื้นสีขาว เส้นใยคาร์บอนสีเทา

Conductive Ribbon A-RT-RB014G1

 • ความกว้าง 14 มิลลิเมตร  +/- 1 มิลลิเมตร
 • ค่าความต้านทานพื้นผิว 103 – 105 Ohm/Square
 • สี : เทา

‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎

Cleanroom เครื่องแต่งกายป้องกันไฟฟ้าสถิต

• ผ้า โพลีเอสเตอร์ ไม่เป็นขุย ผสมเส้นใยคาร์บอนนำไฟฟ้า ลายตรง และลายตาราง

• ออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องปลอดเชื้อ , ห้องคลีนรูม  และพื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิต

ปลอกแขนป้องกันไฟฟ้าสถิต

ผ้ากันเปื้อนป้องกันไฟฟ้าสถิต

กระเป๋าป้องกันไฟฟ้าสถิต

Categories:

Tags:

Comments are closed