บริษัท เอซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับห้องคลีนรูม ผลิตภัณฑ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

อาทิเช่น หน้ากากอนามัย, ถุงมือยางไนไตร ภายใต้เครื่องหมายการค้า

ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้ง

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต งานสั่งทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตตามความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างสินค้าและบริการ เช่น Cleanroom Consumables Products, ESD Material Handing,

Cleanroom Packaging, Cleanroom Stationery, ESD Rubber Products,

ESD Tweezers, ESD Mats , Dispensing Tip Accessories and etc.


นโยบายคุณภาพ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ สู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าสิ้นเปลืองและผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภารกิจ

1. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการส่งมอบตรงเวลา

3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

4. สร้างความเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง

5. รับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียน

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล

ทะเบียนเลขที่ 0125552001426

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0125552001426

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.30

โทรศัพท์

(66 2) 968-8828 , (66 2) 968-8829

แฟกซ์

(66 2) 968-8168